Site Overlay

Polityka prywatności

Polityka prywatności Nova Sp. z o.o. formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem strony Nova Sp. z o.o. przez administratora danych osobowych – firmę NOVA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 58-130 Żarów ul. Przemysłowa 7.

Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Nova Sp. z o.o. , zgodnie z wymogami „RODO”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej to:

  • imię i nazwisko,
  • e-mail,
  • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty handlowej firmy Nova Sp. z o.o. Użytkownik powinien zadbać, aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością.

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Nova Sp. z o.o. świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

  • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Nova Sp. z o.o. w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Nova Sp. z o.o. polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Nova Sp. z o.o.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: nova@nova-pen.pl lub telefonicznie pod numerem: (+48) 74 855 54 92. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba, że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.